Samenvatting 2016

2016 was het laatste jaar dat we aan de 766 werkte. Eind januari was het 5 jaar geleden dat we aan de 766 begonnen. En dat er al 5 jaar aan de 766 geklust werd, werd herdacht met een lekkere pannenkoek, gebakken in de keuken van onze Hondekop. In februari werd de 766 getransporteerd naar Leidschendam. Daar werden de laaste werkzaamheden vericht en werd er ook testgereden. Het einde van deze monster klus is bijna inzicht. Wie had dat gedacht toen een klein groepje vrijwilligers ruim vijf jaar geleden begon.

Eind januari 2016 is het 5 jaar geleden dat de revisie van de 766 begon. En toch begon die revisie niet direct met de 766 zelf.
Eerst moest een goederenwagen type Gbs waterdicht gemaakt worden. Deze wagen werd gebruikt om de gedemonteerde onderdelen van de 766 in op te slaan.

En dat er al 5 jaar aan de 766 geklust werd, werd herdacht met een lekkere pannenkoek, gebakken in de keuken van onze Hondekop. Omdat wij in afwachting zijn op het transport naar een werkplaats ligt het klussen nu op een lager pitje.
Toch worden er diverse klussen voltooid zoals het schilderen van de binnenkant van de schuifdeuren.

Voor het transport naar Leidschendam werd onder een aantal schuifdeuren de borstels geplaatst. Deze borstels vegen bij het openen en sluiten van de schuifdeuren het nodige vuil van de bodem zodat de schuifdeuren niet vastlopen.

Doordat er geen koppelwagens beschikbaar waren moest het treinstel gesplitst worden om naar Leidschendam gesleept te kunnen worden. Om het treinstel te kunnen koppelen aan een locomotief met normaal stoot- en trekwerk werden op de buffers van de bakovergangen verlengde buffers geplaatst. Meer hierover in het komende bulletin.

Een paar dagen voor het transport waren de koppen aan elkaar gekoppeld. Op donderdag 18 februari 2016 werd onze 766 naar Leidschendam overgebracht. Ook dit transport wordt uitgebreid beschreven in het komende bulletin.

De zaterdag na het transport werd de 766 in de Nedtrain werkplaats Leidschendam weer samengevoegd tot een correct vierwagenstel en werden alle leidingen e.d. weer doorverbonden.

Nadat eind februari de 766 weer in de juiste volgorde was gerangeerd en gekoppeld, werd aangevangen met de verschillende werkzaamheden die nodig zijn om de herindienststelling mogelijk te maken.

In het eerste weekend van maart werden de dakkabels van de ATB, omroep en koersrollen tussen de eerder gesplitste bakken weer doorverbonden en werden de stroomafnemers volgens de werkbeschrijvingen afgesteld. Daarnaast werden er nog wat laatste mechanische klussen aan de stroomafnemers gedaan en kregen ze een smeerbeurt.

Ondertussen werd onder de trein gewerkt aan de motoren, die werden gereinigd en zoveel mogelijk gedroogd. De tandwielkasten werden gevuld met nieuwe olie, een vies karweitje. Daarnaast werden de remmechanismes goed gangbaar gemaakt en gesmeerd. Door (oud)werknemers van Nedtrain die vroeger dagelijks met mat’54 te maken hadden, werd ons veel uitgelegd en met hun instructies werden veel elektrische componenten nagekeken, gereinigd en beproeft. Daar komt een hoop papierwerk bij kijken, allerlei checklisten moeten worden nagekeken en ingevuld. Een aantal vrijwilligers is druk bezig geweest met het bestuderen van technische beschrijvingen en tekeningen waardoor een aantal storingen konden worden opgelost.De overige vrijwilligers zijn bezig geweest om in het interieur de laatste puntjes op de i te zetten; schilderen en vooral veel schoonmaken van banken, vloeren, wanden, plafonds.

Na de proefritten aan het eind van maart waren er nog een aantal storingen die verholpen diende te worden. Als eerste bleek dat de verwarming van de eerste klas niet warm werd. Na veel gezoek bleek dit een defecte weerstand te zijn. Na het vervangen van deze weerstand was de storing verholpen. Een ingewikkeld elektrisch probleem met de aansturing van een van de motorgeneratoren werd, nadat de documentatie boven water was gekomen, verholpen met veel meetwerk met hulp van de meetkamer van Nedtrain Leidschendam. Verder werd de ATB nog een keer nagekeken.

Ondertussen werd er door de andere vrijwilligers gewerkt aan de laatste interieurwerkzaamheden. Ook werden onder de gehele trein de onderkant van de schortbeplating in de beschermende lak gezet en werden er vele splitpennen vervangen aan de draaistellen. In de cabines werden de opschriften weer aangebracht in het oude lettertype.

’s Ochtends werd de 766 voor de laatste keer naar binnen gebracht. Daar werden de oude slechte accu’s vervangen door gereviseerde exemplaren. Wat ons nog rest is de puntjes op de i te zetten. Het einde van deze monster klus is bijna inzicht. Wie had dat gedacht toen een klein groepje vrijwilligers ruim vijf jaar geleden begon.

Nieuws

Revisie benelux deel 34

Revisie benelux deel 34

Onder de BDk 220902 zaten nog de accu's van de 220902, deze hebben we nu er allemaal eruit gehaald. Op voorhand hadden we een maand geleden een viertal er uit gehaald en weer onder lading gezet

Revisie benelux deel 33

Revisie benelux deel 33

De stroomafnemer, die in de spuittent opgeknapt wordt, begint al aardig vorm te krijgen.
Bij de BDk 220902 werden de boven- en onderrand schoongebikt. Dit om te kijken of er onder de verflagen nog slechte plekken zitten. En deze werden zeker gevonden.

Crowdfunding

Crowdfunding

Stichting Hondekop heeft uw hulp nodig. De bodem van onze schatkist zien we nog net niet; tegelijkertijd staan we wel voor een aantal noodzakelijke uitgaven. Door de coronapandemie heeft onze exploitatie twee jaar stil gelegen. Dat krijgt nu toch weerslag op onze financiële positie. Regionaal gebonden museumbedrijven konden beroep doen op gemeentelijke of provinciale fondsen. Organisaties met serieuze omzetderving konden een beroep doen op landelijke regelingen. Stichting Hondekop viel steeds buiten die ‘prijzen’ en dat knelt.