Algemene informatie

Decennialang waren de Hondekoppen (ook wel Materieel 1954 of kortweg Mat’54 genoemd) beeldbepalend voor het treinvervoer in Nederland. Ze werden ontwikkeld omstreeks 1954 en waren tussen 1956 en 1996 een bekende verschijning in Nederland. Karakteristiek aan de Hondekop is zijn bolle neus, bedoeld om de machinist beter te beschermen bij een eventuele aanrijding. Ze werden door zowel het rijdend personeel als de reizigers geroemd om hun comfortabele rijeigenschappen

Toen de laatste reguliere Hondekoppen bij NS in 1996 buiten dienst werden gesteld is het de stichting gelukt om treinstel 766 (een zogenaamd viertje) te redden van de sloop. Een paar keer per jaar organiseert de stichting excursies voor donateurs en belangstellenden. Het treinstel wordt ook verhuurd aan bedrijven, instellingen en particulieren. Het treinstel is toegelaten op het grootste deel van het Nederlandse spoorwegnet. Het is de enige Hondekop die nog (geregeld) op het spoor te zien is.

De 766 in de HTMU loods te Utrecht. foto: Bart Peters

Naast treinstel 766 zijn wij ook eigenaar van de enig overgebleven Benelux-Hondekop 220902. Deze wordt op het moment door onze vrijwilligers in Roosendaal grondig opgeknapt en zal naar verwachting over enkele jaren weer zelfstandig rondrijden in Nederland en België.

Door de hulp van de donateurs en vrijwilligers is het mogelijk geweest de 766 en de 220902 voor sloop te behoeden en een tweede leven als museumtreinstel te geven. Om beide treinstellen in de toekomst rijdend te kunnen houden is veel geld nodig, en blijft de steun van de donateurs onmisbaar. Donateur worden kan vanaf € 30,- per jaar. U ontvangt dan 2 keer per jaar ons informatiebulletin en korting op excursies. Meer informatie over donateur worden staat op deze pagina.

In de exploitatie en in het onderhoud hebben we altijd behoefte aan vrijwilligers die van aanpakken weten. Er zijn veel en uiteenlopende klussen. Onze vrijwilligers houden zich bezig met het opknappen van het Beneluxstel, het onderhoud aan de 766, catering of balkonwacht tijdens excursies, organiseren van ritten, bijhouden van website en social media, enz. Denk je dat je met jou kennis en ervaring iets kunt bijdragen? Stuur dan een bericht naar vrijwilliger@mat54.nl Technische of inhoudelijke kennis zijn geen vereiste, dat leren wij je wel. Enige voorwaarde is dat je 18 jaar of ouder bent.

Stichting en bestuur

Stichting Hondekop is de naam waaronder de Stichting Mat 54 Hondekop-vier en Stichting Exploitatie en Onderhoud Mat'54 zich -zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk- naar buiten presenteren.

Beide stichtingen hebben een zelfstandige juridische basis en vormen een partnership in de realisatie van hun gezamenlijke doelstelling.

Treinstel NS 766 en Beneluxtreinstel NMBS 220902 zijn eigendom van de Stichting Mat'54 Hondekop-vier (SM54H4). Onderhoud en exploitatie zijn ondergebracht bij de Stichting Exploitatie en Onderhoud Mat'54 (SEOM).

Binnen de SEOM vinden de meeste activiteiten plaats, zoals de ritorganisatie ten behoeve van donateurs van de SM54H4 en voor derden, evenals het kleinere èn grotere of kleinere onderhoud. 
Onder de SM54H4 vallen zaken als positionering, profilering, externe communicatie en alles wat met onze donateurs te maken heeft.

Stichting Mat'54 Hondekop-vier
 • Erik de Zwart, voorzitter
 • Bas Crijns, secretaris
 • Marcel Brian, penningmeester
 • Maurice Meuwissen, bestuurslid communicatie
Stichting Exploitatie en Onderhoud Mat'54 
 • Paul van der Lugt, voorzitter
 • Bas Crijns, secretaris
 • Winfred Merkus, penningmeester
 • Herman Zondag, bestuurslid techniek
 • Fred Kamerbeek, bestuurslid compliance

     •  Michiel Krans, ere-bestuurslid

 • Jeroen Mooij, adviseur veiligheid, regelgeving en techniek
 • Bas van Heezik, adviseur exploitatie en ondersteunende taken

Contactadres voor donateursadministratie en het secretariaat

Postbus 381, 1200 AJ Hilversum

secretariaat@mat54.nl

De Stichting Mat’54 Hondekop-vier (KvK Delft, nr. 4114 7045; IBAN-rekeningnummer NL11INGB0000187711) heeft tot doel het inoorspronkelijke en rijvaardige staat bewaren van een vierdelig ‘Hondekop-treinstel’, model 1954, uit de serie 761-786 van de Nederlandse Spoorwegen. De stichting heeft de treinstellen 766 en 220902 in eigendom. Terverwezenlijking van de doelstelling beheert de stichting een vermogen dat is verkregen uit subsidies, giften en donaties.

De Stichting Exploitatie en Onderhoud Mat’54 (KvK Amsterdam, nr. 3412 4804; IBAN-rekeningnummer NL24INGB0008407451) is verantwoordelijk en draagt zorg voor exploitatie en conditionering van de treinstellen 766 en 220902. 

Nieuws

Schilderen Hondekop 2

Schilderen Hondekop 2

Begin juni werd het 1e klasrijtuig verplaatst van de straaltent naar de loods van Spoorijzer. Het werd voor de spuittent geplaatst en daar werd het rijtuig geschuurd om klaar gemaakt te worden voor de volgende verflagen.

Schilderen Hondekop

Schilderen Hondekop

Ondanks de lockdown gingen de werkzaamheden aan Hondekop 766 van start. Wel met een kleine ploeg. Iedere vrijwilliger werkte apart en wist goed wat zijn of haar taak was.

De komende maanden liggen de werkzaamheden aan Benelux Hondekop 220902 stil. Dit heeft te maken met de grondige opknapbeurt van de 766.

Revisie benelux deel 27

Revisie benelux deel 27

Begin april 2021 werd de ABk 220902 verplaatst van het spoor in de tent naar een putspoor in de loods van Spoorijzer. Hierbij werd het rijtuig verplaatst door Sik 232 van Stichting 2454 crew. Omdat de ABk op een tijdelijke bakoplegging en nooddraaistellen staat, hielden vrijwilligers dit goed in de gaten.