Samenvatting 2014

In 2014 werd er verder gewerkt met het stralen en verven van de trein. Aan het einde van 2014 waren alle rijtuigen gestraald en bijna alle rijtuigen hadden hun orginele groene kleur weer terug, behalve de Bk-bak. Deze moest nog zijn orginele groene kleur terugkrijgen. Ook werden de stroomafnemers weer terug geplaatst op de trein, zodat de 766 gereed was om naar de Spoorparade te gaan wegens 175 jaar spoor in Nederland.

Begin januari werden de eerste strepen van de definitieve groene kleur op de BDk 766 aangebracht rond de ramen aan één zijde van het rijtuig. Het was in deze maanden te koud om de volledige BDk in de definitieve groene kleur te schilderen. Maar om de werkzaamheden door te laten gaan zijn ze toch alvast geschilderd. Hierdoor kunnen namelijk de ramen weer in het rijtuig geplaatst worden en kunnen de rubbers aan de buitenkant rond de ramen aangebracht worden. Ook werden de binnenzijden van de raamopeningen voorzien van een nieuwe laag vloeibaar rubber.

De werkzaamheden in de groene B-bak gingen gewoon verder. Zo werd aan één zijde de plafondbeplating teruggeplaatst en later in de maand ook de bagagerekken. Ook het reinigen van de draaistellen ging verder.

Begin februari werd de baanruimer in de definitieve donkergrijze verf gezet. Het terugplaatsen van de interieurdelen van de grote coupé van de B-bak vorderde gestaag. Alle plafonddelen en bagagerekken zijn teruggeplaatst. De buitenste cabineramen werden in de lichtgroene grondverf gezet.

In het weekend van 15 en 16 februari werd het dak van de BDk 766 in de definitieve donkergrijze verf gezet. Een behoorlijke klus door de vele "obstakels" op het dak. In dat zelfde weekend werd één zijwand en de kop van de BDk 766 in de groene aflakverf gezet. De andere zijwand moest nog geschuurd worden vanwege het plamuur. In het weekend daarna werd de kopwand geschuurd en ook in de groene aflakverf gezet.

Verder ging het reinigen van de draaistellen verder. Ook werden er de nodige werkzaamheden uitgevoerd bij de A-bak, het 1e klasrijtuig. Zo werd er een begin gemaakt met het lassen van de kabelhouders. Zo als bekend zijn deze gepopnageld op het dak, wat lekkage veroorzaakt. Nu worden deze kabelhouders, net als bij de B-bak en de BDk, vast gelast. Het interieur van de 1e klas is ingepakt om schade bij bijvoorbeeld stralen te voorkomen.

In maart is de BDk 766 een stuk fraaier geworden. Begin maart werd de neusbeschildering aangebracht.
Maar er werden meer werkzaamheden aan de neus uitgevoerd. Zo werden de raamlijsten van de cabine voorzien van een zilvergrijze verflaag en werden de frontlampen, de cabineramen en de tyfoons teruggeplaatst. Ook werden de draaistellen verder gereinigd. Een zeer smerige klus.

Het 1e klasrijtuig en de Bk 766 werden gesplitst. Alle bekabeling werd voorzichtig gedemonteerd en zorgvuldig opgeborgen.
De vouwbalgen tussen de A en de Bk werden verwijderd. Naast de ramen in de reizigerscoupé van de BDk werden ook de ramen in de bagageafdeling geplaatst. Verder werden de frames van de traptredes en de kabelhouders in de verf gezet.

Begin April werd de BDk verder afgebouwd. De raamrubbers werden weer aangebracht, de luchthappers (aan de zijkant van de cabine), de cabinedeuren en het derde frontsein vonden hun oorspronkelijke plek terug. Op het dak werden diverse onderdelen teruggeplaatst.

Aan het 1e klasrijtuig en aan de Bk 766 werd ook verder gewerkt. Op het dak van het 1e klasrijtuig werd slecht plaatwerk vervangen.
Om te voorkomen dat het nieuw aangebrachte materiaal gaat roesten werd dit in een beschermde verflaag gezet. Bij de neus van de Bk 766 werden de luchthappers en het derde frontsein tijdelijk gedemonteerd. De open gemaakte delen werden tijdelijk dichtgemaakt om deze te beschermen tegen weersinvloeden.

Begin mei werd er een begin gemaakt met het aanpakken van de slechte plekken van het eerste klas rijtuig. Dat betekent de slechte plekken eruit slijpen en nieuw plaatwerk ervoor in de plaats. Ook gingen de werkzaamheden aan het interieur van de groene BDk en B-bak verder. Zo werden de tafeltjes voorzien van een nieuw frisse rode kleur. De rolgordijnen boven de ramen zijn in een eerder stadium verwijderd. Deze werden uit de opslag gehaald en grondig gereinigd. Na reiniging werden ze weer, waar mogelijk, teruggeplaatst. Verder werd de laatste oude vouwbalg verwijderd. Dit was één van de 2 vouwbalgen die de A-bak met de B-bak verbindt. In de materiaalopslag werden nog twee nieuwe vouwbalgen gevonden en deze werden tussen de B en BDk-bak geplaatst.

Nadat de groene BDk de tent had verlaten werd de groene B-bak in de tent geplaatst zodat de crèmekleurige biezen en de opschriften aangebracht konden worden. Nadat dit was gebeurt werden de groene B-bak en de BDk aan elkaar gekoppeld.

Op 1 juni 2014 werd er druk gerangeerd in Amersfoort. Het doel van het rangeren was het omwisselen van de bakken zodat er ruimte kwam om aan de A en Bk-bak te werken. Voorafgaand aan het rangeren werden de BDk, de B-bak en de A-bak weer aan elkaar gekoppeld. De Bk werd los verplaatst. Tijdens het rangeren was er de mogelijkheid om de neuzen van de Bk en de BDk aan elkaar te koppelen. Na afloop van het rangeren stonden de groene BDk en B-bak achter de tent, de A-bak in de tent en de Bk voor de tent. Diezelfde dag werden de ramen uit de A-bak gehaald en opgeslagen in het werkrijtuig. De volgende werkdag werd meteen gestart met het reviseren van de ramen. De ramen uit het eerste klas rijtuig zijn groter en een stuk zwaarder dan de ramen van de tweede klasse.

Toen de B en de BDk-bakken weer gekoppeld waren kon begonnen worden met het herstel van de elektrische installatie. Inmiddels werkt de verlichting in beide bakken weer. Ook de front- en sluitseinen werken weer. Zo komt het treinstel langzaam weer tot leven!

In de eerste week van juli ging het stralen van de A-bak verder. Nadat dit gereed was werd de eerste grondlaag aangebracht. In het weekend van 5 en 6 juli werd het dak geschilderd in de lichtgrijze grondverf en de zij- en kopwanden in de lichtgroene grondverf. Hierna werd de A-bak voorzien van plamuur. Na een paar dagen drogen werd dit geschuurd. Hierbij werden ook de schuifdeuren geschuurd. Deze werden ontdaan van hun ramen voor een beter schuur- en schilderresultaat. Overigens moeten de ramen er toch uit omdat de raamrubbers vervangen moeten worden.

Ook werd er deze maand veel gedaan aan de Bk, het andere koprijtuig van de 766 en inmiddels het laatste rijtuig dat nog geel was. Zo was de baanruimer onder de kop gedemonteerd en wa de toestand van de regengoot boven de cabine bekeken. Hieruit was gebleken dat deze regengoot niet meer te herstellen was en, net als de regengoot van de BDk, vervangen moet worden door een nieuw exemplaar.

Begin september werd de Bk 766 geheel gereed gemaakt om te worden gestraald. En dit stralen gebeurde in de 2e week van september. Na het stralen werd de Bk 766 in de nodige grondlagen gezet. Eerst in het grijs. Daarna werd het rijtuig voor reinigingswerkzaamheden naar buiten geduwd. Later in de week werd het rijtuig in de groene grondverf gezet. Het dak werd in de lichtgrijze grondverf geschilderd.

Ook de revisie van de stroomafnemers vordert erg goed. Eind september waren 3 van de 4 stroomafnemers zo goed als gereed. Bij de cabineramen van de BDk 766 werden binnenin de verwarmingselementen teruggeplaatst en vond de middelste ruitenwisser zijn plek terug.

Begin oktober werd de 766 zo goed mogelijk gereed gemaakt voor de Spoorparade. Er werd besloten om de Bk 766 ook mee te nemen naar de Spoorparade. Daarvoor moest de Bk geheel waterdicht worden gemaakt. En dus werd er plastic over de raamopeningen geplaatst. De 3 binnenste cabineramen werden wel tijdelijk teruggeplaatst. Omdat de stroomafnemers weer opgeknapt zijn konden de steunpunten weer teruggeplaatst worden.

Op donderdag 9 oktober zijn de 4 stroomafnemers weer terug op de daken van de 766 geplaatst. Het interieur van het B-rijtuig werd grondig gereinigd. Dit werd gedaan omdat dit rijtuig ook van binnen te bezichtigen was voor de Spoorparade. De zaterdag daarna werd er hard gewerkt om de voorste stroomafnemer van de BDk 766 compleet te krijgen. Nadat dat was gebeurt moest de stroomafnemer natuurlijk worden getest. Tevens werd er een begin gemaakt met het terugplaatsen van de plafondplaten in de afzonderlijke 1e klascoupés.

Op het feestterrein werd de 766 zo goed mogelijk voorbereid voor de Spoorparade. Zo werd de nodige elektronica aangesloten zodat er verlichting was in de trein en dat de front- en sluitverlichting kon branden. Tussen de voorbereidingen door werd de 766 even op een ander spoor geplaatst om materieel van het Spoorwegmuseum in de grote loods te kunnen plaatsen.

Begin november werd begonnen met het opknappen van alle raamlijsten uit de Bk 766. Dit was het laatste rijtuig dat in behandeling was. Alle ramen inclusief de schuifraampjes worden gedemonteerd, grondig schoongemaakt en in de beschermende verf gezet. Aan de onderzijde van de Bk bij de schortplaten moest nog het nodige staal vervangen worden. Uiteraard wordt dit zeer vakkundig aangepakt.

Voordat de plafondbeplating bij de balkons teruggeplaatst konden worden, moest er eerst, waar nodig, nieuw glaswol geplaatst worden. Maar niet alleen bij de balkons werd nieuw glaswol aangebracht, ook in de coupé van de BDk 766 werd nieuw glaswol aangebracht.

In de 2e helft van november werd er een begin gemaakt met het plamuren van de Bk 766. Voor het plamuren werd het rijtuig geschuurd. Zo worden eventuele oneffenheden in de verf verwijderd en kan men goed zien waar men moet plamuren. Eind november was 1 zijwand en de kop geplamuurd.

In de 2e klas reizigerscoupé van de BDk 766 werden de plafondplaten weer teruggeplaatst. Het plamuren van de Bk 766 werd in december afgerond.

Ook werd er in december een begin gemaakt van het herinrichten van de grote 1e klas coupé. Zo werden o.a. aan 1 zijde de plafondplaten en de bagagerekken teruggeplaatst. Het opknappen van de raamlijsten van de Bk 766 nadert zijn einde. Op de laatste klusdag van december werden de raamframes van de wc en van de hoofdconducteursruimte aangepakt. Deze werden geschuurd en in de beschermende verf gezet.

Nieuws

Revisie benelux deel 50

Revisie benelux deel 50

In de cabine van de BDk 220902 zijn vele onderdelen weer terug geplaatst en is de cabine- en meetverlichting weer werkend gemaakt, schakelaars voor de rode sluitlichten vervangen door 2 nieuwe exemplaren. De 1e en 2e klascoupés zijn weer ingericht

Onderhoudsrit 766

Onderhoudsrit 766

Dienstregeling overbrenging Mat’54-treinstel 766 naar Leidschendam.

Datum: vrijdag 15 maart 2024

Dienstregeling 766

Dienstregeling 766

Dienstregeling overbrenging Mat’54-treinstel 766 na eerste onderhoudsweekend.
Datum: zondag 10 maart 2024