Revisie benelux deel 2

Zoals bekend is Benelux Hondekop 220.902 op 14 juli 2017 overgebracht van het Belgische Leuven naar Roosendaal. Daar werd het stel binnengenomen bij het bedrijf Spoorijzer en werden de draaistellen onder de rijtuigen gehaald en zijn deze door de firma ColdBlast met droogijs gestraald. Geplaatst op nooddraaistellen, is er in het treinstel een begin gemaakt met het schoonmaken. Zo werden een paar 1e klas coupes grondig onder handen genomen.

Toen was er nog sprake van dat het treinstel, na het opknappen van de draaistellen, naar Amersfoort getransporteerd zou worden om daar het casco op te knappen.

Inmiddels zijn de plannen gewijzigd. Omdat het Benelux treinstel nu in Roosendaal staat, kan de opknapbeurt ook daar uitgevoerd worden. Stichting Hondekop heeft daarvoor toestemming gekregen.

Omdat Spoorijzer de sporen in de loods weer nodig had, en onze faciliteiten voor de opknapbeurt van de 220.902 nog in Amersfoort staan, moest het treinstel van zeilen worden voorzien om verder verval tegen te gaan. In de loods werden deze zeilen in augustus 2017 aangebracht. Daarna kon de Benelux naar buiten gesleept worden.

In oktober 2017 werden de zeilen op 1 bak vervangen door sterkere zeilen. Deze zeilen zijn beter bestand tegen de weersomstandigheden. Op het dak werden alle uitstekende onderdelen en regengoten afgedekt met blauw foam en opengesneden tuinslangen. Ook de stroomafnemer voor het Belgische net werd ingepakt. Dit alles werd gedaan om te zorgen dat deze onderdelen de zeilen zouden beschadigen, of nog echter, kapot snijden.

De nieuwe zeilen bedekken niet alleen het dak, maar ook de zijwanden. Tot ver voorbij de ramen. De zeilen werden uitgevouwen vanaf het dak en aan de onderkant vastgemaakt aan de onderkant van de bak. Aan het eind van deze dag was de BDk-bak afgedekt en was er geen tijd meer om het andere rijtuig te voorzien van zeilen. Dit kon pas gebeuren op 7 januari 2018. De week daarvoor had het behoorlijk gestormd maar de zeilen hadden zich goed gehouden. Aan het begin van deze werkdag werd eerst het oude zeil van de ABk-bak verwijderd. Toen volgde een herhaling van de werkdag in oktober. Nu zijn beide rijtuigen van de 220.902 afgedekt. De vrijwilligers van Stichting Hondekop staan klaar om deze Benelux Hondekop grondig op te knappen. Er zal gewacht moeten worden totdat al onze faciliteiten zijn verhuisd van Amersfoort naar Roosendaal. De Stichting is nu bezig met de voorbereidingen van de opknapbeurt en het verwerven van subsidies.

Tekst: Fermon Bosman
Foto’s: Michiel Dermois, Jason van Oudheusden, Fermon Bosman en Ronald Nijman.

Wilt u ons helpen met het opknappen van Benelux Hondekop 220.902 en het rijvaardig houden van Hondekop 766? Stuur dan een mail naar vrijwilliger@mat54.nl. Minimale leeftijd is 18 jaar.

Nieuws

Revisie benelux deel 34

Revisie benelux deel 34

Onder de BDk 220902 zaten nog de accu's van de 220902, deze hebben we nu er allemaal eruit gehaald. Op voorhand hadden we een maand geleden een viertal er uit gehaald en weer onder lading gezet

Revisie benelux deel 33

Revisie benelux deel 33

De stroomafnemer, die in de spuittent opgeknapt wordt, begint al aardig vorm te krijgen.
Bij de BDk 220902 werden de boven- en onderrand schoongebikt. Dit om te kijken of er onder de verflagen nog slechte plekken zitten. En deze werden zeker gevonden.

Crowdfunding

Crowdfunding

Stichting Hondekop heeft uw hulp nodig. De bodem van onze schatkist zien we nog net niet; tegelijkertijd staan we wel voor een aantal noodzakelijke uitgaven. Door de coronapandemie heeft onze exploitatie twee jaar stil gelegen. Dat krijgt nu toch weerslag op onze financiële positie. Regionaal gebonden museumbedrijven konden beroep doen op gemeentelijke of provinciale fondsen. Organisaties met serieuze omzetderving konden een beroep doen op landelijke regelingen. Stichting Hondekop viel steeds buiten die ‘prijzen’ en dat knelt.