Draaistelrevisie

De draaistellen van de trein zijn misschien wel het belangrijkste onderdeel van de treinstel. Hierin zitten de motoren, remmen en ze zorgen voor een comfortable rit. De krachten die zo'n draaistel verwerkt zijn enorm. Vandaar dat het belangrijk is dat ze in optimale conditie zijn. 

Na verloop van tijd is zo'n draaistel aan een revisie toe. Bij zo'n revisie wordt het draaistel volledig gedemonteerd. Alle onderdelen worden schoongemaakt, onderzocht en waar nodig gerepareerd. Daarna wordt het weer in elkaar gezet en kan het weer vele duizenden kilometers rijden.

De 766 liep tijdens een overbrengingsrit in mei 2019 schade op aan de wielen door opspattend ballast. Na een inspectie bleek dat een bezoekje aan de kuilwielenbank noodzakelijk is. Complicerende factor daarbij is dat de wielbanden met de minste dikte (bij een autoband zou je zeggen, minste profiel) de meeste schade hebben. 

Na een behandeling op de kuilwielenbank kan weer gereden worden 766. Externe expertise heeft uitgewezen dat er verder weinig tot geen schade is aan het treinstel. Wel zal het afdraaien ervoor zorgen dat we dicht tegen de afkeuring van wielen aanzitten. Daarom moeten ook draaistellen van de 766 gereviseerd worden. Om dat met zo min mogelijk stilstand gepaard te laten gaan, gebruiken we eerst twee draaistellen van de Benelux. Die kunnen we dan tijdelijk onder de 766 plaatsen. Zo wisselen we door, tot alle draaistellen behandeld zijn. En intussen kunnen we de 766 ook nog inzetten.

Een tweetal draaistellen afkomstig van de Benelux is eind oktober overgebracht naar Strukton in Zutphen. Onze vrijwilligers hebben samen met de techneuten van Strukton een start gemaakt met de draaistelrevisie. Na een week hard werken zijn de diverse componenten gedemonteerd en klaar om te worden gereviseerd. Dat houdt in dat de delen worden schoongemaakt, onderzocht en waar nodig gerepareerd. Een aantal werkzaamheden is specialistisch werk en dat besteden wij uit aan de experts. Het overige werk kunnen we zelf uitvoeren in onze werkplaats in Roosendaal.

Zo’n draaistelrevisie is een omvangrijk werk waar we alle handen bij kunnen gebruiken. Daarom een dringende oproep aan al onze vrijwilligers, donateurs en geïnteresseerden om mee te helpen aan de draaistelrevisie. Verstand van techniek is niet nodig, enthousiasme is minstens net zo belangrijk. Mocht u willen komen helpen dan kunt u een mail sturen aan info@mat54.nl

Op deze pagina houden wij een fotoverslag bij van de draaistelrevisie.

 

Als eerste werden de wielen gedemonteerd.

 

 

Na hard werken was het eerste draaistel gedemonteerd.

 

Zo'n draaistel bestaat uit talloze onderdelen die allemaal onderzocht, gerepareerd en opgeknapt moeten worden.

 

De tractiemotoren en tandwielkasten zijn (z)ware bakbeesten.

 

Het kale draaistelframe is ultrasoon onderzocht op scheuren.

 

Daarna kon het weer in de beschermende verf worden gezet. Zo goed als nieuw!

 

De draaistellen gedemonteerd. Klaar om naar Roosendaal te worden vervoerd om daar te worden opgeknapt.

 

Nadat de onderdelen zijn onderzocht en waar nodig zijn gerepareerd wordt alles netjes in de verf gezet. 

Zodra alle onderdelen zijn opgeknapt is het tijd om het draaistel weer in elkaar te zetten en kan het onder de 766!

Nieuws

Revisie benelux deel 34

Revisie benelux deel 34

Onder de BDk 220902 zaten nog de accu's van de 220902, deze hebben we nu er allemaal eruit gehaald. Op voorhand hadden we een maand geleden een viertal er uit gehaald en weer onder lading gezet

Revisie benelux deel 33

Revisie benelux deel 33

De stroomafnemer, die in de spuittent opgeknapt wordt, begint al aardig vorm te krijgen.
Bij de BDk 220902 werden de boven- en onderrand schoongebikt. Dit om te kijken of er onder de verflagen nog slechte plekken zitten. En deze werden zeker gevonden.

Crowdfunding

Crowdfunding

Stichting Hondekop heeft uw hulp nodig. De bodem van onze schatkist zien we nog net niet; tegelijkertijd staan we wel voor een aantal noodzakelijke uitgaven. Door de coronapandemie heeft onze exploitatie twee jaar stil gelegen. Dat krijgt nu toch weerslag op onze financiële positie. Regionaal gebonden museumbedrijven konden beroep doen op gemeentelijke of provinciale fondsen. Organisaties met serieuze omzetderving konden een beroep doen op landelijke regelingen. Stichting Hondekop viel steeds buiten die ‘prijzen’ en dat knelt.